Gratis førtester

Norsk rettskrivningstest og touchtest

Du er hjertelig velkommen til å registrere deg som testbruker. Du får tilsendt brukernavn og passord per e-post ved å fylle ut og sende inn skjemaet du finner under knappen "Registrer deg". Disse tilgangskodene gir deg adgang til førtestene. Dersom du allerede har fått tilsendt brukernavn og passord, logger du deg inn direkte.

At du registrerer deg som bruker av våre førtester innebærer ingen forpliktelser for deg. Dersom du velger å ikke melde deg på som deltager etter testen, blir din testkonto automatisk slettet etter fire uker.

Du beholder brukerkontoen og tilgangskodene dersom du velger å delta på kurset som hører til den aktuelle førtesten innen fire uker etter at du har gjennomført testen. Du beholder da også testresultatene, slik at du kan få sammenlignet førtestresultatet med resultatet du oppnår på kursets ettertest.

Ved å sende inn skjemaet vil du også på et senere tidspunkt få tilsendt informasjon om relevante undervisningstilbud.

Login